Hemorten 2019

Då var det dags att anmäla sig till årets hemortstävling. Den kommer att hållas i Ballong Berget den 4 Maj 2019, samling 12.30.
Anmälan inskickad och inga fler anmälningar tas emot.

//Styrelsen

Farstahallen

Nu har vi fått information att Farstahallen är återställd.
Vår första skjuttid infaller därmed på fredag 1 Feb 2019.

Varmt Välkomna

Farstahallen Stängd!

Farstahallen har ålagts med skjutförbud då den inte blivit godkänd vid besiktningen.
Våra skjuttider uteblir f.r.om 2018-12-13 och detta gäller tillsvidare.

/Styrelsen

Till Minne

Runste Rudi Bacovic har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

För dom som fick förmånen att skjuta med honom på exempelvis Sätra skjutbana så hette han aldrig något annat än Rudi.
Han var en hjälpsam och omtänksam medlem i Borgens Skyttegille som gärna diskuterade med sina skyttekamrater.
Han tog plats på ett vänligt vis och var ifrågasättande och prövande på ett konstruktivt vis. Styrelsen och skjutledare fick motivera sina beslut. Sedan var det bra.

Våra tankar är med hans familj.

Viktig medlemsinformation!

Sedan vi omförhandlat våra banavtal, tar vi härmed bort fördelningen mellan C och A vapen på samtliga erbjudna skjuttider.
När det gäller nya medlemmar så behöver de på förhand informera skjutledare för respektive skjuttid att de ämnar att närvara samt att de behöver fråga om lånevapen alternativt att informera skjutledaren ifall deras ”fadder” medtar ett.

Ballong Berget:  Endast medlemmen som är fysiskt närvarande och skriver in sig i loggboken erbjuds plats under den första skjuttimmen, max 8 platser. De medlemmar som ansluter sig efter det hamnar automatiskt på den andra skjuttimmen och även då är det skjutledarens instruktioner som skall följas. De medlemmar som sköt under den första timmen behåller inte automatiskt sin plats under den andra skjuttimmen utan skall lämna företräde.
Vänligen respektera detta.

Gevär: Vid de tillfällen som vi har gevärstävling är det gevär som prioriteras och det är inte en självklarhet att pistolskyttar får delta. Skjutledaren avgör vad som gäller, då denne bär ett ansvar.

//Styrelsen