GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. (källa)

Vill du veta mer om GDPR så kan du följa länken till Svenska pistolskytteförbundets hemsida (Länk)

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Borgens Skyttegille (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningens nyhetsbrev (e-post)
  • Namn och Personnummer
  • Plus-/bankgironummer
  • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
  • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
  • Licenshantering
  • Instruktörlicensnummer
  • Kontakt med medlem
  • Har du erövrat förbundets guldmärke (numrerat) eller tagit ”Pistolskyttekortet” (numrerat) lagras dina uppgifter tills vidare.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Sammanställning av statistik och uppföljning
Informationen kan komma att användas för informationsutskick från föreningar, kretsar och förbundet centralt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Har du frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Föreningen Vill du begära rättelse vänder du dig i första hand till din förenings administratör eller till styrelsen (Kontakta Klubben). I andra hand kan du vända dig till föreningen där du också kan begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att stoppa föreningens lagring av och behandling av dina personuppgifter om inte föreningens intressen väger tyngre än din önskan om radering. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas per post till Föreningens address: Borgens Skyttegille c/o Zeljko Muzinic
Torsbygatan 20 123 41 Farsta