Hemorten 2018

Hemorten.
 
Ni som inte hade möjlighet att delta idag erbjuds ytterligare tillfälle den 12/5-2018.
Vi förfogar banan ( Ballong Berget ) mellan 13.00-15.00 och viss väntan kan förekomma då det endast finns 8 skjutplatser.
De som ska skjuta Hemorten har förtur till skjutplatserna och resten får anpassa sig därefter.
 
//Styrelsen