Viktig medlemsinformation!

Sedan vi omförhandlat våra banavtal, tar vi härmed bort fördelningen mellan C och A vapen på samtliga erbjudna skjuttider.
När det gäller nya medlemmar så behöver de på förhand informera skjutledare för respektive skjuttid att de ämnar att närvara samt att de behöver fråga om lånevapen alternativt att informera skjutledaren ifall deras ”fadder” medtar ett.

Ballong Berget:  Endast medlemmen som är fysiskt närvarande och skriver in sig i loggboken erbjuds plats under den första skjuttimmen, max 8 platser. De medlemmar som ansluter sig efter det hamnar automatiskt på den andra skjuttimmen och även då är det skjutledarens instruktioner som skall följas. De medlemmar som sköt under den första timmen behåller inte automatiskt sin plats under den andra skjuttimmen utan skall lämna företräde.
Vänligen respektera detta.

Gevär: Vid de tillfällen som vi har gevärstävling är det gevär som prioriteras och det är inte en självklarhet att pistolskyttar får delta. Skjutledaren avgör vad som gäller, då denne bär ett ansvar.

//Styrelsen