Obetalda årsavgifter för 2018!

Nedan finner ni lista på de medlemmar som har betalat årsavgiften för 2018.
Ni som inte hittar ert nummer bör omgående kontakta styrelsen via kontaktformuläret.
Obetald årsavgift betraktas som utträde ur föreningen och kan leda till indragna licenser, se: RPSFS 2009:13, FAP 551-3 1 § och 2 §

BETALANDE_MEDLAMMAR-2018