Hemorten 2019

Ni som ska skjuta hemorten kommer f.r.o.m 18 Maj att få möjlighet till detta t.om 8 Juni. Meddela skjutledaren redan vid ankomst så att denne tar fram era speglar och protokollför resultaten samt fyller i skjutkorten.

//Styrelsen