Till minne av vår tidigare ordförande och verksamhetsansvarige Brano.

Branislav ”Brano” Vijusić, född 1945, har lämnat oss den 8:e oktober efter en lång tids sjukdom. Han var medlem i 35 år och under många år ordförande och verksamhetsansvarig i Borgens Skyttegille. Man kan som ansvarig för en förening hamna i svåra problem som man inte själv orsakat. Det är då man som ledare prövas. Medlemmarna i Borgens Skyttegille valde Brano att leda verksamheten i en första svår situation då omgivningen tvivlade på vår seriositet. Han tvekade inte. Branos tydliga mål var ordning, reda och – alltid säkerheten först. Han styrde upp verksamheten. Vem som helst inom skyttegillet kunde ifrågasätta – och fick tydliga svar på varför vi gjorde på det ena eller andra viset. Han tvekade heller aldrig att tillrättavisa skyttar som inte till fullo följde säkerhetsrutinerna. Skulle man stå bakom linjen så dög det inte med en fot framför. Brano fick ingen lätt tid som ansvarig. När andra inom skyttegillet slarvade fick han städa upp. Han klagade aldrig över det. Kämpade bara oförtrutet på med att få ordning på verksamheten. Brano gav allt för Borgens Skyttegille. Även mot slutet då han var märkt av sin svåra sjukdom ville han delta, medverka och peka ut kursen. Vi skyttar inom skyttegillet minns honom med saknad. Våra tankar är med hans anhöriga. Deras förlust kan så klart inte jämföras med vår. Men Branislav ”Brano” Vujisićs betydelse för Borgens Skyttegille är så stor att det utan hans insatser inte är säkert att vi överlevt som förening. Vårt främsta mål, nu i sorg och saknad, ligger i linje med hans önskan, att vi ska hedra hans minne genom att ge vårt bästa för att garantera en fortsatt existens för Borgens Skyttegille inom det svenska sportskyttet.

Jacques Wallner
Ordförande Borgens Skyttegille.