Årsavgiften 2021

Verksamheten fortskrider trots Pandemin och varje lördag erbjuds det skyttetillfällen för våra medlemmar. För att vi ska kunna fortskrida med verksamheten så krävs det att ska kunna budgetera och det gör vi främst genom årsavgiften.

Styrelsen skickar härmed en påminnelse för er som ännu inte betalat in årsavgiften att göra det snarast möjligt då den ligger till grund för erat fortsatta medlemskap.

Ni kan komma i kontakt med oss via kontaktformuläret på hemsidan ifall det finns frågor.

// Styrelsen