Kallelse till Årsmöte 2021


Verksamhetsberättelse

Borgens Skyttegille 2021

BSG har under verksamhetsåret 2021 haft fokus på att bibehålla kontinuitet i vår verksamhet trots rådande omständigheter. Vi har lagt märke till att vaccinationsmöjligheten har lett till bättre uppslutning men då vi följer rekommendationerna så ser vi helst till att man är symptomfri innan man deltar.
Det styrelsen har lagt märke till är att funktionen nyhetsbrev är väldigt uppskattad och att flertalet håller sig uppdaterade genom den. Dock så ber vi er vänligen att ändå ta en titt på hemsidan då ni ämnar att delta eftersom ändringarna i kalendern inte skickar ut en notifikation.

Pga rådande situation så har de flesta tävlingar blivit inställda men vi hoppas på att vi under 2022 kan återgå till en ”normalitet”.

Årsmötet kommer att hållas på Restaurang Big Ben, Folkungagatan 97, Stockholm

Söndagen 26.09.2021
Kl: 13.00

Varmt Välkomna!