Påminnelse Årsavgiften

Då samtliga BSG medlemmar är registrerade för nyhetsbrev så skickar vi härmed en formell påminnelse för de som inte har betalat årsavgiften. Årsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva våran verksamhet.

Gallring sker den 8/2-2022