Kallelse till Årsmöte 22 Januari 2023

Årsmöte kommer att hållas traditionsenligt på Restaurang Big Ben, Folkungagatan 97 i Stockholm söndagen den 22 Jan 2023, Kl: 13.00
Inbetalningskorten för årsavgiften kommer att skickas per mail, med unikt OCR-nummer och vi ber er att fylla i det vid inbetalning, då det är kopplat mot Visma.

Varmt Välkomna!