Kallelse till Årsmöte 27 Januari 2024.

Årsmöte kommer att hållas på vår hemma bana, Ballong Berget i Solna, Lördagen den 27 Januari 2024, Kl: 13.00
Inbetalningskorten för årsavgiften kommer att skickas per mail, med unikt OCR-nummer och vi ber er att fylla i det vid inbetalning, då det är kopplat mot Visma.

Varmt Välkomna!