Välkommen till Borgens Skyttegille

Borgens Skyttegille är en förening för skyttar och vapensamlare.
Gillet grundades 1978 med ursprunlig hemvist på Kaknäs skjutbana vid Ladugårdsgärdet i Stockholm.
Föreningen är medlem i följande föreningar och sammanslutningar, Frivilliga Skytterörelsen, Svenska Pistolskytteförbundet, Stockholms Skytteförbund, Skyttesportförbundet, Föreningen Sveriges Vapenägares Förbund, Armémusei vänner, Beridna Högvakten.