Licensärenden

Då medlemmar ska söka licens i någon form så ber vi er att fylla i föreningsintyget själva.
Fyll i då förrutom era personuppgifter ( Typ, Fabrikat, Modell, Kaliber, Piplängd samt Vapengrupp ).
Maila sedan formuläret till Brano. vujisic@telia.com

Skytteloggboken

Pistolskytteförbundet har släppt ”Skytteloggboken” i vilken man kan anteckna sina skytteaktiviteter.
Det kan hända att Polisen efterfrågar den då ni ska söka ny/förnyelselicens.
Då vi i Borgens Skyttegille själva protokollför deltagande så kommer inte ”Skytteloggboken”
att användas som underlag för framtida föreningsintyg utan medlemmarna behöver närvara under de
tävlings och träningstider som erbjuds.

 

Ni kan beställa boken på Pistolskytteförbundets hemsida under fliken –> ”Shop”

Välkommen till Borgens Skyttegille

Borgens Skyttegille är en förening för skyttar och vapensamlare.
Gillet grundades 1978 med ursprunlig hemvist på Kaknäs skjutbana vid Ladugårdsgärdet i Stockholm.
Föreningen är medlem i följande föreningar och sammanslutningar, Frivilliga Skytterörelsen, Svenska Pistolskytteförbundet, Stockholms Skytteförbund, Skyttesportförbundet, Föreningen Sveriges Vapenägares Förbund, Armémusei vänner, Beridna Högvakten.