Skytteloggboken

Pistolskytteförbundet har släppt ”Skytteloggboken” i vilken man kan anteckna sina skytteaktiviteter.
Det kan hända att Polisen efterfrågar den då ni ska söka ny/förnyelselicens.
Då vi i Borgens Skyttegille själva protokollför deltagande så kommer inte ”Skytteloggboken”
att användas som underlag för framtida föreningsintyg utan medlemmarna behöver närvara under de
tävlings och träningstider som erbjuds.

 

Ni kan beställa boken på Pistolskytteförbundets hemsida under fliken –> ”Shop”