Rikstävligen Hemorten 2022

Anmälan till hemorten öppnas from 25.03.2022 tom 08.04.2022

För att kunna delta i tävlingen så ber vi er betala in 70kr / start på föreningens Plusgiro konto: 60 59 68-7 samt att ni skriver ert namn i meddelandefältet så att vi kan koppla inbetalningen..

Tävlingen hålls under de skjuttillfällen som erbjuds under Maj månad och ni som har betalat, kan vid ankomst till Ballong Berget meddela skjutledaren att ni vill skjuta hemorten som då delar ut era individuella speglar.

De inbetalningar som inkommer efter det sista datum angivet ovan, återbetalas ej och gäller därmed inte heller för Hemortstävlingen 2023.

// Styrelsen

Påminnelse Årsavgiften

Då samtliga BSG medlemmar är registrerade för nyhetsbrev så skickar vi härmed en formell påminnelse för de som inte har betalat årsavgiften. Årsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva våran verksamhet.

Gallring sker den 8/2-2022Kallelse till Årsmöte 2021


Verksamhetsberättelse

Borgens Skyttegille 2021

BSG har under verksamhetsåret 2021 haft fokus på att bibehålla kontinuitet i vår verksamhet trots rådande omständigheter. Vi har lagt märke till att vaccinationsmöjligheten har lett till bättre uppslutning men då vi följer rekommendationerna så ser vi helst till att man är symptomfri innan man deltar.
Det styrelsen har lagt märke till är att funktionen nyhetsbrev är väldigt uppskattad och att flertalet håller sig uppdaterade genom den. Dock så ber vi er vänligen att ändå ta en titt på hemsidan då ni ämnar att delta eftersom ändringarna i kalendern inte skickar ut en notifikation.

Pga rådande situation så har de flesta tävlingar blivit inställda men vi hoppas på att vi under 2022 kan återgå till en ”normalitet”.

Årsmötet kommer att hållas på Restaurang Big Ben, Folkungagatan 97, Stockholm

Söndagen 26.09.2021
Kl: 13.00

Varmt Välkomna!

Hemorten 2021 Ballong Berget

Anmälan till hemorten öppnas from 19.03.2021 tom 31.03.2021

För att kunna delta i tävlingen så ber vi er betala in 70kr / start på föreningens Plusgiro konto: 60 59 68-7 samt att ni skriver ert namn i meddelandefältet så att vi kan koppla inbetalningen..

Tävlingen hålls under de skjuttillfällen som erbjuds under Maj månad och ni som har betalat, kan vid ankomst till Ballong Berget meddela skjutledaren att ni vill skjuta hemorten som då delar ut era individuella speglar.

De inbetalningar som inkommer efter det sista datum angivet ovan, återbetalas ej och gäller därmed inte heller för Hemortstävlingen 2022.

// Styrelsen

Årsavgiften 2021

Verksamheten fortskrider trots Pandemin och varje lördag erbjuds det skyttetillfällen för våra medlemmar. För att vi ska kunna fortskrida med verksamheten så krävs det att ska kunna budgetera och det gör vi främst genom årsavgiften.

Styrelsen skickar härmed en påminnelse för er som ännu inte betalat in årsavgiften att göra det snarast möjligt då den ligger till grund för erat fortsatta medlemskap.

Ni kan komma i kontakt med oss via kontaktformuläret på hemsidan ifall det finns frågor.

// Styrelsen

Till minne av vår tidigare ordförande och verksamhetsansvarige Brano.

Branislav ”Brano” Vijusić, född 1945, har lämnat oss den 8:e oktober efter en lång tids sjukdom. Han var medlem i 35 år och under många år ordförande och verksamhetsansvarig i Borgens Skyttegille. Man kan som ansvarig för en förening hamna i svåra problem som man inte själv orsakat. Det är då man som ledare prövas. Medlemmarna i Borgens Skyttegille valde Brano att leda verksamheten i en första svår situation då omgivningen tvivlade på vår seriositet. Han tvekade inte. Branos tydliga mål var ordning, reda och – alltid säkerheten först. Han styrde upp verksamheten. Vem som helst inom skyttegillet kunde ifrågasätta – och fick tydliga svar på varför vi gjorde på det ena eller andra viset. Han tvekade heller aldrig att tillrättavisa skyttar som inte till fullo följde säkerhetsrutinerna. Skulle man stå bakom linjen så dög det inte med en fot framför. Brano fick ingen lätt tid som ansvarig. När andra inom skyttegillet slarvade fick han städa upp. Han klagade aldrig över det. Kämpade bara oförtrutet på med att få ordning på verksamheten. Brano gav allt för Borgens Skyttegille. Även mot slutet då han var märkt av sin svåra sjukdom ville han delta, medverka och peka ut kursen. Vi skyttar inom skyttegillet minns honom med saknad. Våra tankar är med hans anhöriga. Deras förlust kan så klart inte jämföras med vår. Men Branislav ”Brano” Vujisićs betydelse för Borgens Skyttegille är så stor att det utan hans insatser inte är säkert att vi överlevt som förening. Vårt främsta mål, nu i sorg och saknad, ligger i linje med hans önskan, att vi ska hedra hans minne genom att ge vårt bästa för att garantera en fortsatt existens för Borgens Skyttegille inom det svenska sportskyttet.

Jacques Wallner
Ordförande Borgens Skyttegille.

Förlängning av befintligt innehav / licens.

Då ni får ett brev av polisen för att förlänga licensen av ert befintliga innehav, skall ni i första hand vända er till Styrelsen genom att använda kontaktformuläret.

Den informationen som styrelsen behöver, består av:

Namn, Efternamn
Personnr:
Adress
Postnr , Ort
Tfn nr:
Mailadress

Typ av vapen
Fabrikat,
Modell
Kaliber
Piplängd

//Styrelsen