Kallelse till Årsmöte 22 Januari 2023

Årsmöte kommer att hållas traditionsenligt på Restaurang Big Ben, Folkungagatan 97 i Stockholm söndagen den 22 Jan 2023, Kl: 13.00
Inbetalningskorten för årsavgiften kommer att skickas per mail, med unikt OCR-nummer och vi ber er att fylla i det vid inbetalning, då det är kopplat mot Visma.

Varmt Välkomna!

Årliga Luciatävlingen!

Då var det dags för Luciatävlingen.
Tävlingen kommer att hållas i Ballong Berget, den 17 December start kl:12.00
Se till att vara på plats senast 30 minuter innan så att skjutledaren hinner gå igenom skjutmomenten och reglerna. Prisutdelning och fotografering av vinnarna sker direkt efter avslutad tävling.

Varmt välkomna!

Utökade Skjuttider på Lördagar.

Då flertalet medlemmar uttryckt intresse till att vi ska utöka våra skjuttider så har styrelsen efter en uppkommen möjlighet, tagit beslut om att lägga till ytterligare en timme till våran ordinarie lördagstid.

Fr.o.m den 29 Oktober 2022 så har ni möjlighet att kliva in i gemenskapen redan från kl.12:00

Varmt välkomna

//Styrelsen

Rikstävligen Hemorten 2022

Anmälan till hemorten öppnas from 25.03.2022 tom 08.04.2022

För att kunna delta i tävlingen så ber vi er betala in 70kr / start på föreningens Plusgiro konto: 60 59 68-7 samt att ni skriver ert namn i meddelandefältet så att vi kan koppla inbetalningen..

Tävlingen hålls under de skjuttillfällen som erbjuds under Maj månad och ni som har betalat, kan vid ankomst till Ballong Berget meddela skjutledaren att ni vill skjuta hemorten som då delar ut era individuella speglar.

De inbetalningar som inkommer efter det sista datum angivet ovan, återbetalas ej och gäller därmed inte heller för Hemortstävlingen 2023.

// Styrelsen

Påminnelse Årsavgiften

Då samtliga BSG medlemmar är registrerade för nyhetsbrev så skickar vi härmed en formell påminnelse för de som inte har betalat årsavgiften. Årsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva våran verksamhet.

Gallring sker den 8/2-2022Kallelse till Årsmöte 2021


Verksamhetsberättelse

Borgens Skyttegille 2021

BSG har under verksamhetsåret 2021 haft fokus på att bibehålla kontinuitet i vår verksamhet trots rådande omständigheter. Vi har lagt märke till att vaccinationsmöjligheten har lett till bättre uppslutning men då vi följer rekommendationerna så ser vi helst till att man är symptomfri innan man deltar.
Det styrelsen har lagt märke till är att funktionen nyhetsbrev är väldigt uppskattad och att flertalet håller sig uppdaterade genom den. Dock så ber vi er vänligen att ändå ta en titt på hemsidan då ni ämnar att delta eftersom ändringarna i kalendern inte skickar ut en notifikation.

Pga rådande situation så har de flesta tävlingar blivit inställda men vi hoppas på att vi under 2022 kan återgå till en ”normalitet”.

Årsmötet kommer att hållas på Restaurang Big Ben, Folkungagatan 97, Stockholm

Söndagen 26.09.2021
Kl: 13.00

Varmt Välkomna!

Hemorten 2021 Ballong Berget

Anmälan till hemorten öppnas from 19.03.2021 tom 31.03.2021

För att kunna delta i tävlingen så ber vi er betala in 70kr / start på föreningens Plusgiro konto: 60 59 68-7 samt att ni skriver ert namn i meddelandefältet så att vi kan koppla inbetalningen..

Tävlingen hålls under de skjuttillfällen som erbjuds under Maj månad och ni som har betalat, kan vid ankomst till Ballong Berget meddela skjutledaren att ni vill skjuta hemorten som då delar ut era individuella speglar.

De inbetalningar som inkommer efter det sista datum angivet ovan, återbetalas ej och gäller därmed inte heller för Hemortstävlingen 2022.

// Styrelsen

Årsavgiften 2021

Verksamheten fortskrider trots Pandemin och varje lördag erbjuds det skyttetillfällen för våra medlemmar. För att vi ska kunna fortskrida med verksamheten så krävs det att ska kunna budgetera och det gör vi främst genom årsavgiften.

Styrelsen skickar härmed en påminnelse för er som ännu inte betalat in årsavgiften att göra det snarast möjligt då den ligger till grund för erat fortsatta medlemskap.

Ni kan komma i kontakt med oss via kontaktformuläret på hemsidan ifall det finns frågor.

// Styrelsen